Burdasınız: Ana Sayfa » Dualar » Fitil İle Aşık Etme Duası

Salı günü Merih saatinde kırmızı renkli yeni bir lamba veya kandil al. Bir kağıt üzerine şu harfleri:

 

yazıp, yazdığın kağıdı kandilin veya lambanın içine at. Daha sonra kırmızı renkli bir bez üzerine aşağıdaki duayı yaz. Yazdığın bezi fitil gibi büküp kandile tak. Kandilin içinede biraz Zeytin yağı koyup, fitili yak. Fitil

yanarken sende Lübani zeker buhurunu tüttür.

Matlubun çok seri bir şekilde yanına gelir.

Kırmızı bez üzerine yazılacak dua budur.

Ya Yekyemuşin Tafleymuşin Karişin Ezraşin Evşin Keykemuşin Lalayuşin Mahtatuşin Atfelyuşin

Kermeyuşin Aytanuşin Merkeyahin Ecib ya Ahmeru ve bi hakki hazihil esma-i serian esriu minel berkil hatifi ver rihıl asaf bi hakki Şehşeya Helheşeh Erakeşletin Şekekin Lekekin La’zımin ma deavtüke bihi Ya Ahmeru Mekşin Aykeşin Bileşleşheşin Elkin akbil bi hakki Ğaşeya Maşeya Kadkadehin ve Emalin ecib hazihil esma-illezi halifeti biha ve bi hakki ma aleyyel kalbe mektubin ve bi hakkil melikil müvekkili ve bi hakki min vecebe hakkuhü aleyke ve tesari’ ileyhi taaten ecib ve heyyic ve ahrik kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete min kabli en tahteraka hazihil esma-i feteküne minel hasirine bi hakki ücafeku şakakyatşelin Eslavüne Helafakşehlin Cehlefefin Helmeasin ecib bi hakki Nemahın Nemahın Eşmehın Şemahin Yahin Yahin tılsımlar temru Ya Ahmer

 

Bu mevzu sahih ve mücerrebdir. Birbirlerinden ayrılmış veya eşi tarafından terk edilmiş olanlar için çok faydalı olan bu bahsi iyi işit ve iyi anla!

Matlubun olan kimsenin vücuduna temas etmiş elbise parçası üzerine Müşteri saatinde aşağıdaki duayı yaz. Yazdığını fitil gibi büküp, yeni bir lamba veya kandile taktıktan sonra, içine bir miktar zeytin yağı koy. Kandili yakıp, kandilin yüzünü matlubunun evine doğru çevir. Fitil yanarkende olduğun yeri Sandalı ahmer, Lübani zeker ve Senderus ile buhurla. Buhur yanarken yazdığın duayı okumaya başla. Eğer kandilden şerare uçuşmaya başlarsa bilki a’vanlar gelmiştir. O anda duayı okumayı artır. Şayet kandildeki ışık çoğalırsa, bilki amelin olmuştur.

Yazılacak ve okunacak dua budur:

Tafifün feniın atihin likülli füşşehin bimeşlehın tatahın eyuşin ecib ya müheymil ve heyyici ve eclibi ve ahriki ve akliki kalbe fülan ibni fülanete ila mehabbeti fülanete binti fülanete elvahan elacele essaate. Eta emrullahi fela testa’cilühü sübhanehü ve teala amma yüşrikun. Yevme nebtışül batşetil kübra inna müntekımün. Veylül likülli effakin esim. selsail bitehil müheymil.

 

Yorum Yok


© 2017 Sevgiliyi geri getirme duasi · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü ·
ask