Burdasınız: Ana Sayfa » Sevgi Duaları » Sevdiğine Kavuşmak İçin Dua

Bu mevzu sahih olup mücerrebdir. Bunun için: Beyaz renkli bir kağıt üzerine aşağıdaki duayı yaz. Yazdığını bükerek fitil gibi yapıp, üzerinede bir miktar pamuk sar. Hiç kullanılmamış yeni lamba veya kandile bir miktar zeytinyağı koyup, fitili kandile veya lambaya tak ve yak. Fitil yanarken, sende Lübani zeker, Muklil ezrak ve Senderus buhurlarını yakarak, aşağıda gelecek olan Azimeti okursun. Bu ameli yedi gece bu minval üzere tekrarlarsan olacak olan acaiplikleri görürsün.

Kağıt üzerine yazılacak dua budur:

 

Şehfekilin Atşehlin Katata’min Katuşin Şalin Tataye-kuşin Taytaraşin Mehtıyyin Hemtayuşin Şatyuşin Taytayuşin Randekılin Kuşin ecib bi hakki Ahin Ahin Ahin Yahin Yahin Yahin Avahin Avahin Avahin elvahan elacele essaate.

 

Fitil yanarken okunacak Azimet budur:

Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritün minel cinni ene atike bihi en tekume min makamike ve inni aleyhi le kaviyyün emin. Kalellezi ındehü ılmün minel kitabi ene atike bihi kable en yertedde ileyke tarfük. Azemtü aleyküm eyyühes seba afaritil müekkiline ve bi fitileti hazihi bi hakki Kayburaşin Mehburaşin Hehburaşin Lafetyuşin Lafeynetuşin Biceylaşin Biheylaşin Kefeylaşin elvahan elacele essaate.

Yorum Yok


© 2017 Sevgiliyi geri getirme duasi · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü ·
ask